Téli bérlet

Online jegyrendelés | Online bérletrendelés

Téli bérlet IV/2. Műsorfüzet

2015. december 19 17:00

Az anyáknak joguk van nagyot álmodni. Néha okuk is… Britten
amatőr énekes édesanyja arról álmodott, hogy fia Bach,
Beethoven és Brahms után a „negyedik B” lesz a zene történetében,
ezért korán zenére kezdte oktatni. Britten hatéves
korától komponált, első zsengéit Frank Bridge zeneszerzőnek
mutatta meg, aki egyedüli magántanítványává fogadta – mesterének
tiszteletére írta aztán 1937-ben Variációk egy Frank
Bridge-témára című vonószenekari művét.
Lord Benjamin Britten, Aldeburgh bárója (1913–1976)
brit zeneszerző – ahogy mondani szokás – „túl közel van ahhoz,
hogy bármit is mondhatnánk róla”. A kortársak nem a legjobb
ítészek, az utókor majd eldönti, hogy a manapság megosztott
közvélemény melyik tábora ítélt-e helyesen: az-e, amelyik elismeri
zeneszerzői nagyságát, vagy az-e, mely vitatja azt.
Az azonban mindenekfelett elfogadható, hogy az angol zenetörténet
Purcell után legnagyobb alakjával állunk szebben.
Britten egyik legismertebb, fiatalkori ötleteit – néhány korai
zongoradarabját – felhasználó zenekari művét, a Simple
Symphony-t mindössze 21 évesen komponálta. Az angol
és nem-angol vonószenekari hagyományokat folytató darabon
– ha dallamvilágában régebbi korokat idéz is – jól érezhető
Vaughan-Williams vagy éppen Dvořák hangzáseszménye,
de akár Prokofjev Klasszikus szimfóniáját is megemlíthetjük a
rokonok közt.
1. Boisterous Bourrée
2. Playful pizzicato
3. Sentimental sarabande
4. Frolicsome finale
A sziporkázó karaktergazdagság, egyszersmind az energia és az
életvidám sokszínűség mögött mindvégig jelen van a sajátos, a
komponistára jellemző komolyság is. És elámulhatunk újra és
újra: milyen varázslatosan sokféle színt képes kicsalni a zeneszerző
a látszólag homogén vonós faktúrából!
◉ ◉ ◉
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968) első, nyomtatásban
megjelent művét, a Piccolo Walzer-t 9 évesen komponálta.
A firenzei Cherubini Konzervatórium hallgatójaként szerzett
zongora-, majd zeneszerző diplomát. 1932-től Andres Segovia
biztatására kezdett el gitárműveket komponálni. 1939-ben a
fasiszta diktatúra üldözése miatt családjával Amerikában telepedett
le. 1940-től 1956-ig hollywoodi filmgyáraknak szerzett
filmzenéket, ugyanakkor számos koncertzenét is írt. Az 1950-es
évektől a Los Angeles-i Zenei Konzervatórium tanára volt. A háború
után néhányszor visszatért Európába, ahol műveit távozása
után is számon tartották és rendszeresen játszották.
Az 1939-ben komponált D-dúr gitárverseny (Op. 99)
mára a gitárirodalom egyik legnépszerűbb, mondhatni alapművévé
vált. A gitárverseny meglepően napfényes és optimista
hangulatot árasztó, annak ellenére, hogy szerzője üldöztetése
miatt épp szülőhazáját elhagyni kényszerült. A darab a barokk
concerto-k áttörtségét, finom, derűs hangulatát árasztja.
1. Allegro
2. Andantino – alla romanza
3. Ritmico e cavalleresco
◉ ◉ ◉
„… imádsággá nemesedett madárdal” – e szavakkal jellemezte
Yehudi Menuhin Schubert művészetét.
„Schubert, a dalok királya, a zenetörténet égboltjának egyik legfényesebb
csillaga, az ismeretlenség homályában, a sikertelenség sötétjében
élt csupán 31 évet. Mégis zenéjében a fájdalom és keserűség mellett
ott ragyog a derű, a vidámság, a boldogság gyönyöre, amivel halála
után az egész emberiséget gyönyörködteti napjainkig.” – mondta a
komponistáról Vásáry Tamás.
A mindössze 19 éves Franz Schubertnek (1797–1828)
immár V. szimfóniáját mutatták be Bécsben, egy műkedvelő
zenekar előadásában. Az előadók amatőr volta miatt a szimfónia
technikailag viszonylag könnyen játszható. Az egyes tételek
rövidek, szerkezetük, szerepük összehangolt a mű egészében.
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Menuetto. Allegro molto
4. Allegro vivace
Schubert ebben a műben egyértelműen Mozart nyomdokain
halad, melyet jól mutat az első tétel imitációs feldolgozásmódja,
fegyelme, arányossága is. Ezt követi a szintén klasszikus formát,
a kisrondót alkalmazó második tétel. A harmadik tétel is
Mozartot juttatja eszünkbe szimmetrikus dallamával, nyugodt
ritmikájával. Ha mindedig Mozartot idézte is, a záró fináléban
Haydn emléke előtt tiszteleg.